ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Публикувано от p.dimitrova на 13.05.2021 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.05.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за нова наредба за обема на животновъдната дейност и  местата  за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елхово. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Елхово, както и на следния електронен адрес:  obshtina@elhovo.bg

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

МОТИВИ