2021 г.

чл. 35, ал. 1 – т. 2            чл. 35, ал. 1 – т. 4 ИМЕ и ФАМИЛИЯ
вх.№ дата вх.№ дата
1 14.04.2021     Недялка Тодорова
2 15.04.2021     Албена Драгоева
3 16.04.2021     Руска Радева
4 16.04.2021     Величка Динева
6 20.04.2021     Анелия Добрева
7 21.04.2021     Добринка Дженкова
8 21.04.2021     Мария Димитрова
9 23.04.2021     Валентина Маринова
10 23.05.2021     Дияна Михнева
11 26.04.2021     Петя Назърова-Караджова
12 26.04.2021     Веса Алексиева-Димитрова
13 26.04.2021     Галина Вълева
14 26.04.2021     Иван Георгиев
15 26.04.2021     Даниела Трендафилова
16 27.04.2021     Славена Вълкова
17 27.04.2021     Мирослава Тонева
18 27.04.2021     Габриела Атанасова
19 28.04.2021     Димитър Бъчваров
20 28.04.2021     Стефан Димитров
21 28.04.2021     Неделина Петева
22 07.05.2021     Атанас  Борисов
23 07.05.2021     Иван Франсъзов
24 10.05.2021     Радина Атанасова
25 10.05.2021     Росица Димитрова
26 10.05.2021     Тодорка Иванова
27 10.05.2021     Елена Танчева
28 11.05.2021     Галина Калканджиева
29 11.05.2021     Андон Андонов
30 11.05.2021     Ивелина Желева
31 11.05.2021     Димитринка Налбантова
32 11.05.2021     Даниела Минкова
33 11.05.2021     Радка Петрова
34 11.05.2021     Кръстина Стефанова
35 11.05.2021     Мария Петрова
36 12.05.2021     Стефан Пеев
37 12.05.2021     Петър Върбанов
38 12.05.2021     Милена Василева
39 12.05.2021     Петя Димитрова
40 12.05.2021     Жанка Иванова
41 12.05.2021     Павлин Илиев
42 12.05.2021     Таня Пехливанова
43 12.05.2021     Галя Кюстелова
44 12.05.2021     Ташка Челебиева
45 12.05.2021     Иван Георгиев
46 12.05.2021     Добринка Джорева
47 12.05.2021     Янита Ташева
48 13.05.2021     Павлин Иванов
49 13.05.2021     Мариана Славова- Милева
50 13.05.2021     Галина Янузова
51 13.05.2021     Петко Радичков
52 13.05.2021     Жулиета Камбурова
53 13.05.2021     Ана Георгиева
54 13.05.2021     Жана Драгоева
55 13.05.2021     Нина Методиева
56 13.05.2021     Паскал Караников
57 13.05.2021     Гергана Кирова
58 13.05.2021     Ивелина Романова
59 13.05.2021     Милена Панчева
60 13.05.2021     Румяна Арабаджиева
61 13.05.2021     Георги Ненов
62 15.05.2020     Сияна Нейчева
63 13.05.2021     Велик Великов
64 13.05.2021     Атанас Костов
65 13.05.2021     Таня Иванова
66 14.05.2021     Венета Димитрова
67 14.05.2021     Мария Желева
68 14.05.2021     Ивана Бординяшка
69 14.05.2021     Стоянка Бургасчиева
70 14.05.2021     Петя Георгиева
71 14.05.2021     Руска Трънкова
72 14.05.2021     Антония Гаджонова
73 14.05.2021     Светлана Илчева
74 14.05.2021     Диана Кьосева
75 14.05.2021     Мария Какърова
76 18.05.2021     Христо Христов
79 03.06.2021     Ангелина Генова
81 19.07.2021     Николина Кънева
82 19.07.2021     Дияна Калчева
83 18.10.2021     Стоянка Маринова