2021 ОС

РЕГИСТЪР   З П К О Н П И  чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 – 2021 год.

 

Вх.

Дата Т. 4 Т. 2.І Т. 2.ІІ Публична длъжност Име и фамилия
1. 20.04.2021   + + кмет на с. Бояново Веселина Пехливанова
2. 10.05.2021   + + управител МЦ 1 – Елхово д-р Стоян Габров
3. 11.05.2021   + + управител МИГ Елхово-Болярово Даниела Минкова
4. 12.05.2021   + + кмет на с. Пчела Георги Хаджиев
5. 12.05.2021   + + кмет на с. Малък манастир Киро Хаджиев
6. 13.05.2021   + + кмет на с. Изгрев Сашо Ангелов
7. 14.05.2021   + + кмет на с. Маломирово Мара  Калчева
8. 14.05.2021   + + кмет на с. Лесово Димитър Бившев
9. 14.05.2021   + + кмет на с. Гранитово Христо Гечев