Консултации за състав на СИК/ПСИК

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК  

[дата на публикуване – 01.10.2021 г.]

Решение № 13-ПВР/НС от 30.09.2021 на РИК Ямбол за определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции на община Елхово и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижна СИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация 

[дата на публикуване – 10.11.2021 г.]

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане

[дата на публикуване – 18.11.2021 г.]