Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

Публикувано от n. kyneva на 16.11.2021 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.11.2021г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovo.bg

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
МОТИВИ