Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

чл. 35, ал. 1 т. 2            чл. 35, ал. 1 т. 4 ИМЕ и ФАМИЛИЯ
вх. № дата вх. № дата
1 20.1.2022     Атанаска Каишева
2 15.4.2022     Петя Назърова-Караджова
3 15.4.2022     Недялка Тодорова
4 15.4.2022     Дияна Михнева
5 20.4.2022     Димитър Бъчваров
6 20.4.2022     Жана Драгоева
7 20.4.2022     Ивелина Романова
8 26.4.2022     Галина Янузова
9 26.4.2022     Диана Кьосева
10 26.4.2022     Иван Георгиев
11 26.4.2022     Радина Атанасова
12 26.4.2022     Жулиета Камбурова
13 27.4.2022     Мария Димитрова
14 27.4.2022     Анелия Добрева
15 27.4.2022     Ивелина Желева
16 27.4.2022     Албена Драгоева
17 27.4.2022     Добринка Дженкова
18 27.4.2022     Неделина Петева
19 27.4.2022     Иван Франсъзов
20 28.4.2022     Руска Трънкова
21 28.4.2022     Мариана Славова- Милева
22 28.4.2022     Светлана Илчева
23 28.4.2022     Милена Василева
24 29.4.2022     Елена Танчева
25 29.4.2022     Славена Вълкова
26 29.4.2022     Веса Алексиева-Димитрова
27 29.4.2022     Валентина Маринова
28 29.4.2022     Ангелина Генова
29 29.4.2022     Величка Динева
30 29.4.2022     Радка Петрова
31 3.5.2022     Павлин Иванов
32 3.5.2022     Жанка Иванова
33 3.5.2022     Мирослава Тонева
34 4.5.2022     Ана Георгиева
35 4.5.2022     Галина Калканджиева
36 4.5.2022     Андон Андонов
37 4.5.2022     Мария Петрова
38 4.5.2022     Димитринка Димитрова-Налбантова
39 4.5.2022     Галина  Вълева
40 4.5.2022     Румяна  Арабаджиева
41 4.5.2022     Георги Ненов
42 4.5.2022     Даниела Минкова
43 4.5.2022     Павлин  Илиев
44 4.5.2022     Добринка Джорева
45 4.5.2022     Гергана Кирова
46 4.5.2022     Янита Ташева
47 4.5.2022     Ташка Челебиева 
48 4.5.2022     Антония Гаджонова
49 5.5.2022     Иван Георгиев
50 9.5.2022     Венета Димитрова
51 10.5.2022     Даниела Трендафилова
52 10.5.2022     Христо Христов
53 10.5.2022     Таня Иванова
54 10.5.2022     Сияна Нейчева
55 10.5.2022     Дияна Калчева
56 10.5.2022     Ивана Бординяшка
57 12.5.2022     Петър Върбанов
58 12.5.2022     Габриела Атанасова
59 12.5.2022     Мария Желева
60 12.5.2022     Петко Радичков
61 12.5.2022     Господин Пеев
62 12.5.2022     Милена Панчева
63 12.5.2022     Таня Пехливанова
64 12.5.2022     Тодорка Иванова
65 12.5.2022     Николина Георгиева
66 12.5.2022     Стоянка Маринова
67 12.5.2022     Петя Димитрова
68 12.5.2022     Янка Петрова
69 12.5.2022     Росица Димитрова
70 12.5.2022     Мария Какърова
71 13.5.2022     Паскал Караников
72 13.5.2022     Стефан Пеев
73 13.5.2022     Галя Кюстелова
74 13.5.2022     Атанас Борисов
75 13.5.2022     Петя Георгиева
76 13.5.2022     Стоянка Бургасчиева