Услуга 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници