Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Нормативно основание:
Закон за пчеларството – чл.8

Необходими документи:

Такса:  няма

Срок за изпълнение:  7 дни