ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Публикувано от n. kyneva на 20.05.2022 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово. Предложения могат да бъдат депозирани в ЦАО на община Елхово, находящ се на ул. „Търговска“ №13, както и на следния електронен адрес: obshtina@elhovo.bg;

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
МОТИВИ