2022 ОС

РЕГИСТЪР   З П К О Н П И  чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 – 2022 год.

Вх. 

Дата Т. 4 Т. 2.І Т. 2.ІІ Публична длъжност Име и фамилия
1. 04.05.2022   + + управител МИГ Елхово-Болярово Даниела Минкова
2. 04.05.2022   + + кмет на с. Гранитово Христо Гечев
3. 05.05.2022   + + кмет на с. Лесово Димитър Бившев
4. 09.05.2022   + + кмет на с. Маломирово Мара  Калчева
5. 13.05.2022   + + кмет на с. Пчела Георги Хаджиев
6. 13.05.2022   + + кмет на с. Изгрев Сашо Ангелов
7. 13.05.2022   + +  кмет на с. Малък манастир Киро Хаджиев
8. 13.05.2022   + + кмет на с. Бояново Веселина Пехливанова
9. 13.05.2022   + + управител МЦ 1 – Елхово д-р Стоян Габров