Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България – 2011

НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2007-2011 ГОДИНА

ЛИНКОВЕ КЪМ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 г. :
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/Obshtina.aspx?obl=JAM&obs=JAM07

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ И ВЪЗРАСТ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R1.aspx?OBS=JAM07

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ВЪЗРАСТ И ЮРИДИЧЕСКО СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R4.aspx?OBS=JAM07

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ВЪЗРАСТ И ФАКТИЧЕСКО СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R5.aspx?OBS=JAM07

НАСЕЛЕНИЕ НА 7 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R6.aspx?OBS=JAM07

НАСЕЛЕНИЕ НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ И ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R14.aspx?OBS=JAM07