За членове на СИК/ПСИК

Определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Съобщение за обучение на секционните избирателни комисии в община Елхово

График за онлайн обучения за машинно гласуване на членовете на секционните избирателни комисии, провеждани от „СИЕЛА НОРМА“ АД

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ – при гласуване с хартиени бюлетини – част 1

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ – при гласуване с хартиени бюлетини – част 2

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ – при  гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване – част 1

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ – при  гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване – част 2

ОБУЧИТЕЛЕН КЛИП ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, МАТЕРИАЛИ И МАШИНИ НА СИК В СЪБОТА 01.04.2023 г. СЪГЛАСНО ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО