ОСИГУРЕНИ ДЕЖУРСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На 18 март 2023 г. (събота) от 8.00 ч. до 17.00 ч. общинска администрация Елхово и кметствата по населени места ще осигурят дежурства във връзка с предстоящите избори за Народно събрание.

18-ти март е последен срок за подаване на заявления за:

– вписване в избирателните списъци по настоящ адрес

– издаване на удостоверение за гласуване на друго място

– гласуване с подвижна избирателна кутия