Регистър на декларациите за 2023 г.

чл. 35, ал. 1 т. 2            чл. 35, ал. 1 т. 4 ИМЕ и ФАМИЛИЯ
вх. № дата вх. № дата
1 24.3.2023     Лидия Кръстева
2 20.04.2023     Недялка Тодорова
3 20.04.2023     Ивелина Романова
4 20.04.2023     Галина Попова
5 20.04.2023     Ташка Челебиева
6 20.04.2023     Иван Георгиев
7 20.04.2023     Янита Ташева
8 20.04.2023     Гергана Борисова
9 20.04.2023     Дияна Михнева
10 20.04.2023     Славена Вълкова
11 20.04.2023     Елена Танчева
12 20.04.2023     Стоянка Маринова
13 20.04.2023     Атанас Борисов
14 20.04.2023     Стефан Пеев
15 20.04.2023     Албена Драгоева
16 20.04.2023     Антония Гаджонова
17 20.04.2023     Лидия Кръстева
18 20.04.2023     Иван Франсъзов
19 21.04.2023     Руска Трънкова
20 21.04.2023     Жана Драгоева
21 24.04.2023     Тодорка Иванова
22 24.04.2023     Мария Желева
23 24.04.2023     Галина Калканджиева
24 24.04.2023     Величка Динева
25 24.04.2023     Мариана Славова-Милева
26 25.04.2023     Петко Радичков
27 25.04.2023     Павлин Илиев
28 26.04.2023     Господин Пеев
29 27.04.2023     Милена Панчева
30  27.04.2023     Дияна Калчева
31  27.04.2023     Галя Кюстелова
32  27.04.2023     Иван Георгиев
33  27.04.2023     Таня Иванова
34  27.04.2023     Сватлана Илчева
35 28.04.2023     Ана Георгиева
36 28.04.2023     Георги Ненов
37 02.05.2023     Димитринка Димитрова-Налбантова
38 02.05.2023     Радка Петрова
39 02.05.2023     Андон Андонов
40 02.05.2023     Николина Георгиева
41 02.05.2023     Габриела Атанасова
42 02.05.2023     Милена Василева
43 03.05.2023     Валентина Маринова
44 03.05.2023      Руска Радева
45 03.05.2023      Ангелина Генова
46 03.05.2023      Венета Димитрова
47 03.05.2023      Мария Какърова
48 03.05.2023      Мирослава Тонева
49 05.05.2023     Галина Янузова
50 05.05.2023     Атанаска Каишева
51 05.05.2023     Веса Алексиева-Димитрова
52 05.05.2023     Петя Георгиева
53 05.05.2023     Ивелина Желева
54 05.05.2023     Мария Димитрова
55 05.05.2023     Жулиета Камбурова
56 09.05.2023     Росица Димитрова
57 09.05.2023     Диана Кьосева
58 09.05.2023     Янка Петрова
59 09.05.2023     Неделина Петева
60 10.05.2023     Сияна Нейчева
61 10.05.2023     Добринка Дженкова
62 10.05.2023     Димитър Бъчваров
63 10.05.2023     Петър Върбанов
64 10.05.2023     Ивана Бординяшка
65 11.05.2023     Паскал Караников
66 11.05.2023     Радина Атанасова
67 11.05.2023     Петя Назърова-Караджова
68 11.05.2023     Жанка Иванова
69 11.05.2023     Стоянка Бургасчиева
70 11.05.2023     Мария Петрова
71 12.05.2023     Павлин Иванов
72 12.05.2023     Христо Христов
73 12.05.2023     Таня Пехливанова
74 12.05.2023     Петя Димитрова
75 15.05.2023     Даниела Минкова
76 04.08.2023     Антония Гаджонова
77 03.10.2023     Йордана Бакалова