ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Публикувано от n.georgieva на 25.07.2023 г. 

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация, Община Елхово приема предложения и становища относно проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елхово на e–mail: obshtina@elhovo.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата  на Община Елхово, ул. „Търговска” № 13.

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
МОТИВИ

Съобщение по ЗНА