Заповеди на кмета

Заповед № РД – 622/ 07.09.2023 г. за образуване на избирателни секции МИ-2023

[Дата на публикуване – 7 септември, 2023 година]

Заповед № РД – 623/ 07.09.2023 г. за обявяване на избирателни списъци МИ-2023

[Дата на публикуване – 7 септември, 2023 година]

Заповед за агитационни материали

[Дата на публикуване – 25 септември, 2023 година]

Заповед № РД – 727/ 16.10.2023 г. за образуване на подвижна избирателна секция

[Дата на публикуване – 16 октомври, 2023 година]