Осем семейства са подали заявления за приемни родители в Елхово

Осем семейства са подали до момента документи за приемни родители по проект „И аз имам семейство“ в община Елхово. Четири от тях са одобрени и вписани в регистъра  за утвърдени приемни семейства. През изминалата седмица още две семейства преминаха през комисията за утвърждаване или отхвърляне.

Целта на проекта е децата да бъдат изведени от социалните домове и да им се осигури възможност да израснат в среда, близка до семейната. Програмата „Приеми ме” продължава до октомври2013 г. Тя се финансира от европейския социален фонд, а в България конкретен бенефициент е проектът „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проекта създава условия приемната грижа да бъде доброволна, професионална или заместваща. Насърчава развитието на приемната грижа чрез нарастване броя на приемните семейства в страната. Важна част от проекта е децентрализацията на приемната грижа и осигуряването на възможности общините да взимат навременни мерки за деца в риск. Приемните семейства дават шанс на децата да израснат в относително нормална среда.

Проекта „И аз имам семейство” работи с кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки на деца от общности в риск – изоставени или живеещи в проблемна среда, както и деца, настанени в специализирани институции – социални домове и интернати.

Желаещите да станат приемни родители могат да се обърнат към екипа по приемна грижа, където ще получат информация за условията и реда за кандидатстване за приемно семейство – e-mail: elhovo_priemime@abv.bg, както и към социалните работници Светлана Илчева и Кремена Димитрова. Документите, които са необходими за кандидатстване се приемат на ул. „Калоян” № 13, стая 110, тел 0478 / 88107.