НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

НП ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ от сайта на МРРБ

Методически указания на МРРБ

Изменени Методически указания на МРРБ – април 2015

Закон за управление на етажната собственост

Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Образци по Програмата за създаване сдружение на собствениците:

 

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър за хода на изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Елхово