За трети път започна обучение на приемни родители

family1[1]Осем семейства са подали до момента документи за приемни родители по проект „И аз имам семейство“ в община Елхово. Пет от семействата са одобрени и са вписани в регистъра  за утвърдени приемни семейства.

Социалните работници от екипа по приемна грижа ще проведат базово и надграждащо обучение на кандидати за приемни родители, които са подали заявление в края на м. октомври. Базовото обучение включва 36 часа, които ще бъдат разпределени в 6 сесии по 6 часа, за 6 дни като занятията ще се провеждат всеки делничен ден.

Надграждащото обучение включва 24 часа, които ще бъдат разпределени в  3 сесии по 8 часа, за 3 дни.

Желаещите да станат приемни родители могат да се обърнат към екипа по приемна грижа, където ще получат информация за условията и реда за кандидатстване за приемно семейство – e-mail: elhovo_priemime@abv.bg, както и към социалните работници Светлана Илчева и Кремена Димитрова. Документите, които са необходими за кандидатстване се приемат на ул. „Калоян” № 13, стая 110, тел 0478 / 88107.

Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Елхово и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.