Първите две деца са настанени при приемни родители по проект „И аз имам семейство“

photo_verybig_9103181Момиченце на 7 години и момченце на 11 г. са първите две деца, настанени в утвърдени професионални приемни семейства по проекта „И аз имам семейство“, по който община Елхово работи.

В продължение на месец Екипът по приемна грижа заедно с приемните семейства активно осъществяваха опознaвателни срещи с децата и в началото на февруaри се реализира тяхното успешно настаняване в приемните семейства. Екипът продължава да работи за настаняване на деца и в останалите 4 утвърдени приемни семейства.

Проектът „И аз имам семейство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане“, а община Елхово е партньор.