Още едно дете е настанено в приемно семейство по проект „И аз имам семейство“

family1[1]Днес от ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Елхово ще бъде настанено още едно дете в приемно семейство. В рамките на няколко дни това е третото настанено дете. Детето ще посещава същото детско заведение и промяната при нея няма да бъде голяма.

Момиченцето е на 7 години и е настанено в утвърдено професионално приемно семейство по проекта „И аз имам семейство“, по който община Елхово работи.

В продължение на месец Екипът по приемна грижа заедно с приемните семейства активно осъществяваха опознователни срещи с децата и в началото на феврури се реализира тяхното успешно настаняване в приемните семейства. Екипът продължава да работи за настаняване на деца и в останалите утвърдени приемни семейства.

Проектът „И аз имам семейство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма) „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане“, а община Елхово е партньор.