Още едно дете намери семейство по проект „И аз имам семейство“

family1[1]На 05.03.2013г. от Център за настаняване от семеен тип в град Елхово е настанено още едно дете в приемно семейство. Детето ще посещава същото детско заведение, но в с. Бояново.

Момиченцето е на 5 години и е настанено в утвърдено професионално приемно семейство по проекта „И аз имам семейство“.

В продължение на месец Екипът по приемна грижа заедно с приемното семейство осъществяваха опознователни срещи с детето. Екипът продължава да работи за настаняване на деца и в останалите утвърдени приемни семейства.

Проектът „И аз имам семейство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане“, а община Елхово е партньор.