В Елхово се състоя работна среща между екипа по проекта „И аз имам семейство“ и приемните родители

P1000877Във връзка с осъществяването на проект „И аз имам семейство”, социалните работници от Екипа по приемна грижа в Община Елхово взеха участие в работна среща. От 11 до 13 март екипа по приемна грижа в Община Елхово взеха участие в работна среща в град Бургас, която цел е да могат да провеждат ефективна подкрепа и супервизия на  приемните семейства.

Днес се проведе първата супервизия с приемните семейства и социалните работници от екипа. Групите ще се събират веднъж месечно, като на срещите ще се обсъждат и решават текущи проблеми. Супервизията дава възможност на екипа да изрази загрижеността си относно грижите на приемните родители за настанените при тях деца. Помага екипа да бъде мотивиран и отдаден, което осигурява добро качество на грижите.

В община Елхово утвърдените професионални семейства са 6, настанените деца – 4. Екипът продължава да работи за настаняване на деца и в останалите 2 утвърдени приемни семейства.

Проектът „И аз имам семейство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане“, а община Елхово е партньор.