Три семейства получиха удостоверения за завършено обучение по проект „И аз имам семейство“

IMG_8676Нови три семейства успешно базово и надграждащо обучение по проект „И аз имам семейство” BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси” съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Г-жа Романова координатор по проекта връчи удостоверенията на семействата, който бяха обучавани от социалните работници Светлана Илчева и Кремена Димитрова. В преминалите 4 обучения са обучени общо 11 семейства – кандидати за професионални приемни родители. 7 от семействата са одобрени по Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, като в четири от тях вече има настанени деца.

Община Елхово е една от общините в България, която работи по проект „И аз имам семейство“ като партньор на Агенцията за социално подпомагане. Желаещите да станат приемни родители могат да се обърнат към екипа по приемна грижа, където ще получат информация за условията и реда за кандидатстване за приемно семейство, както и към социалните работници. Документите, които са необходими за кандидатстване се приемат на ул. „Калоян” № 13, стая 110, тел 0478 / 88107.