Социалните работници по проект „И аз имам семейство“ участваха в работна среща в Бургас

1Във връзка с осъществяването на проект „И аз имам семейство” от 05 до 07 юни социалните работници от екипа по приемна грижа в Община Елхово взеха участие в работна среща в град Бургас. Основната цел на мероприятието бе обучение на социалните работници от петнадесет общини за предоставяне на ефективна подкрепа, консултиране и супервизия на приемните семейства.

В община Елхово утвърдените професионални семейства са седем, като вече са настанени четири деца. Екипът продължава да работи по оценяването на още 3 семейства подали заявления за предоставяне на професионална приемна грижа.

Проектът „И аз имам семейство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а община Елхово е партньор.

Община Елхово напомня на своите граждани, че всеки, който желае да стане приемен родител може да получи повече информация от Екипа по приемна грижа и да подаде заявление.

За контакти със социалните работници по Проекта: ул. „Калоян” №13, стая 110, тел. 0478 88107.
e- mail: elhovo_priemime@abv.bg