Супервизия на действащите приемни семейства с настанени деца по проект “И аз имам семейство”

family-life-kids-parents[1]Във връзка с изпълнение на проект “И аз имам семейство” на 25.09.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ул. „Цар Калоян” № 13 се проведе супервизия на действащите приемни семейства с настанени деца. Подкрепата и супервизията са неразделна част от дейностите по Проекта за приемните семейства и за поддържането и усъвършенстването им. Целта е да се подкрепи и подпомогне работата на приемното семейство в работата им с децата от специализирани институции и от общността. Групите се събират веднъж на всеки три месеца, като на срещите ще се обсъждат и решават текущи проблеми.

В община Елхово утвърдените професионални семейства са 10. Екипът по приемна грижа и Отдел „Закрила на детето” продължават да работят за настаняване на деца и в останалите утвърдени приемни семейства.

Проектът „И аз имам семейство” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а община Елхово е партньор.