Социалните работници по проект „И аз имам семейство“ участваха в работна среща

Media-1241-pic[1]Във връзка с осъществяването на проект „И аз имам семейство” от 9 до 11 октомври социалните работници от екипа по приемна грижа в община Елхово взеха участие в трета работна среща в гр. Бургас. Основните теми на срещата бяха: „Методи и подходи при работа с деца преживели насилие”, „Оценка на риска”, „Приемна грижа за бебета от родилен дом”, „Супервизия по случаи”.

Желаещите да станат приемни родители могат да се обърнат към екипа по приемна грижа, където ще получат информация за условията и реда за кандидатстване за приемно семейство – e-mail: [email protected], както и към социалните работници Светлана Илчева и Кремена Димитрова. Документите, които са необходими за кандидатстване се приемат на ул. „Калоян” № 13, стая 110, тел 0478 / 88107.

Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Елхово и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.