Започна асфалтирането по ул. Ал. Стамболийски в град Елхово

img_3116Преди по малко от месец бе даден старт на ремонтните дейности по трите ЛОТ-а от проекта за ремонт на уличната мрежа в град Елхово, включващ улиците Ал. Стамболийски и Победа.

След проведените успешни публични лабораторни замервания на якостта на положения стабилизиран пласт на рециклираната настилка на участък  ЛОТ 1 от проекта „Основен ремонт на уличната мрежа в град Елхово”, точно там бе дадено началото на асфалтирането на този пътен участък. Отсечката по Ал. Стамболийски (от магазин Мостовской) до кръстовището на ул. Черно Море е с положен първи слой асфалт, като в близките дни следва да бъде положен и окончателния втори пласт асфалт.

В същото време паралелно с това тече и ремонтът в останалите отсечки по проекта, а именно останалата част от ЛОТ 1 до обходен път юг, който е с изцяло положен стабилизиран пласт, а ул. Победа (ЛОТ 2) е с подменени изцяло бордюри, както и с положен нова трошено-каменна настилка, на която предстои да се положи стабилизиран пласт, както това бе сторено по участъците от ЛОТ 1 по улица Ал. Стамболийски.

Очаква се в рамките на следващите три седмици, предвидените дейности по трите ЛОТ-а, да бъдат изцяло завършени и транспортния трафик макар и малък за сравнение с мащабите на по-големите градове в страната да се върне в нормален ритъм.