Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ”

Публикувано на: четвъртък,28 август 2014                         Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: четвъртък, 18 септември 2014,16:00 часа                   00660-2014-0014

Документацията е достъпна до 18.09.2014 г., 16:00 часа

Оферти се подават до 25.09.2014 г., 16:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 18.09.2014 г., 16:00 часа

 

Решение № 33 от 01.10.2014 г.

Публикувано на: сряда, 01 октомври 2014

Валидно до: четвъртък, 09 октомври 2014,16:00 часа

Документацията е достъпна до 09.10.2014 г., 16:00 часа

Оферти се подават до 16.10.2014 г., 16:00 часа

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 16.10.2014 г., 16:00 часа

Решение № 35 от 17.10.2014 г. за прекратяване

 

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти: – [Дата на публикуване – 01 октомври, 2014 година]

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ”, решение за откриване № 27 от 28.08.2014 г. на Кмета на Община Елхово Ви уведомяваме, че на основание чл.27, ал.9, т.1 от ЗОП с решение № 33 от 01.10.2014 г.е извършена промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя, в оригиналното обявление както следва:

 

Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление

 

Вместо:

 

Да се чете:

Срок на получаване на офертите/ заявленията за участие

25.09.2014

16:00 часа

16.10.2014

16:00 часа

Срок на получаване на документацията за участие

18.09.2014

16:00 часа

16.10.2014

16:00 часа

Условия за отваряне на офертите

26.09.2014

14:00 часа

17.10.2014

14:00 часа

 

Всички файлове на документацията на обществената поръчка могат да бъдат безплатно изтеглени от сайта на Община Елхово – от тук – профил на купувача – профил на купувача с дата на публикуване 28.08.2014 г..