Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване на детски площадки в квартал 24 и квартал 89 по ПРЗ на гр.Елхово“

Публикувано на: понеделник, 15 септември 2014        Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 23 септември 2014                                       9033679

Документацията е достъпна до 23.09.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 25.09.2014 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията- документацията бе достъпна до 23.09.2014 г., 17:00 часа

 

Съобщение за отваряне на оферти  [ Дата на публикуване – 25 септември, 2014 година ]

 

Протокол  [ Дата на публикуване – 14 октомври, 2014 година ]

Договор [Дата на публикуване – 07 ноември, 2014 година]

Приложения [Дата на публикуване – 07 ноември, 2014 година]

Извършени плащания по договор 138-02/27.10.2014г.