ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Извършване на строителен надзор по проект „Благоустрояване на централно площадково пространство, част от пешеходната зона на град Елхово и основен ремонт на ул.”Трети март””

Публикувано на: сряда, 24 септември 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: четвъртък, 02 октомври 2014                         9033929

Документацията е достъпна до 02.10.2014 г.

Оферти се подават до 02.10.2014 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 02.10.2014 г.

 

Съобщение за отваряне на оферти [Дата на публикуване – 03 октомври, 2014 година ]

 

Протокол [Дата на публикуване – 09 октомври, 2014 година ]

Договор [Дата на публикуване – 07 ноември, 2014 година]

Приложения [Дата на публикуване – 07 ноември, 2014 година]