СРЕЩА НА ДЕЦАТА НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

i az-imam-semeistvo(512 x 384)    На 06.10.2014 г. екипът по приемна грижа събра приемните майки заедно с настанените при тях деца в залата на ул. „Калоян” № 13. На срещата приемните майки разказаха какво е да полагаш грижи за детето на някой друг. Как след настаняването на детето продължава процесът на адаптирането му към приемното семейство. Приемните деца се запознаха по между си и се забавляваха заедно.
До момента в приемни семейства бяха настанени общо 12 деца, от които едно бе реинтегрирано в биологичното семейство, едно бе осиновено и едно бе настанено в Дом за деца лишени от родителска грижа.
В община Елхово утвърдените професионални семейства са 9, настанените деца – 9.
От началото на проекта екипът по приемна грижа организира 5 въвеждащи и 5 специализирани обучения на 12 семейства, кандидати за приемно семейство; 7 групови супервизии на приемните семейства с настанените при тях деца; информационни кампании. Извършват наблюдение и подкрепа на приемните семейства в процеса на полагане на грижи за децата, настанени при тях.
Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Елхово и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.