Информация по Проект „И аз имам семейство”

i az-imam-semeistvo(512 x 384)  Община Елхово в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане реализира Проект „И аз имам семейство”, чрез предоставяне на социалната услуга приемна грижа на територията на Община Елхово. От стартиране на проектните дейности до настоящия момент 13 деца са настанени в 11 професионални приемни семейства.

Към настоящия момент действащите приемни семейства са 10, а в 9 от тях има настанени деца.

За периода на проекта общо изведените деца са 4 –  2 от тях са осиновени, 1 реинтегрирано и 1 настанено в специализирана институция.

На 09.02.2015г. първото настанено дете е осиновено от италианско семейство.

По проекта е сформиран Екип по приемна грижа, който информира, проучва и обучава кандидатите за приемни родители, както и подкрепя утвърдените приемни семейства.

Срока на приключване на проектните дейности е до 31.05.2015 година.

Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Елхово и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.