Информация по проект “И аз имам семейство”

i az-imam-semeistvo(512 x 384)   Към настоящия момент по проект “И аз имам семейство” в община Елхово има 10 професионални приемни семейства, които са утвърдени от Комисия по приемна грижа, град Ямбол. В 8 от семействата има настанени деца.
Община Елхово е преизпълнила индикаторите за резултат по проекта, което наложи спиране приема на заявления от кандидати за приемни родители. Приоритетно се настаняват деца до тригодишна възраст и деца с увреждания.
Проектът „И аз имам семейство” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а община Елхово е партньор.