О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр.Елхово, че  ЗПК“Индже войвода”, гр.Елхово ще започне третиране на:посеви от пшеница  в местностите, както следва:

-„Мандра баир“-900дка на 16-17.05.2019г.

-„Илника“-380дка на 19-20.05.2019г.

-„Зъбака“-440дка на 19-20.05.2019г.

-„Сухата река-900дка на 18-20.05.2019г.

-„Килимите“-450дка на 18-20.05.2019г.

 

посеви от слънчоглед в местностите, както следва:

„Билими“-780дка на 20-22.05.2019г.

„Ватиб орман“ и „Буджака“-850дка на 20-22.05.2019г.

-„Кабите“-400дка на 20-23.05.2019г.

-„Килимите“-480дка на 20-23.05.2019г.

Ще се използват:”Сфера макс“-40мл/дка, карантинен срок-42дни, „Терагард“-50мл/дка, кар.срок-28дни, „Листего“, кар.срок-90дни.

Пръскането ще се извършва от   18,00ч. до 10,00ч.