О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр.Елхово, че  ЗПК“Зомаш”, гр.Елхово ще започне третиране на:посеви от слънчоглед  в местностите, както следва:

 „Горно кюше“-181дка на 18.05.2019г.

-„Таушан дере“-193дка на 18.05.2019г.

-„Арк баир“-58дка на 18.05.2019г.

-„Бозалъка“-153дка на 18.05.2019г.

-„Ватиб орман“-217дка на 18.05.2019г.

-„Горно кюше“-47дка на 18.05.2019г.

-„Теке бунар“-271дка на 19.05.2019г.

-„Бахча орман“-64дка на 18.05.2019г.

-„Торлозови мочури“-110дка на 19.05.2019г.

 

 Ще се използва:”Пулсар плюс“-160мл/дка, карантинен срок-50дни. Пръскането ще се извършва от   7,00ч. до 10,00ч.