О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр.Елхово, че  „Хера Агро”ЕООД ще започне третиране на:посеви от пшеница  в местностите, както следва:

-„Таушан дере“-205дка на 24.05.2019г.

-„Арк баир“-403дка на 24.05.2019г.

-„Султан герен“-169дка на 24.05.2019г.

-„Сухата река-171дка на 24.05.2019г.-

Ще се използват:”Шерпа 100 ЕК“-25мл/дка, карантинен срок-21дни, „Буз Ултра ДФ“-20мл/дка, кар.срок-28дни, „Глобазатар АЗТ 250 ЕК“, 50мл/дка, кар.срок-90дни.

 

посеви от рапица в местностите, както следва:

-„Баира“-147дка на 18.05.2019г.

-„Куртев баир“-160дка на 18.05.2019г.

-„Торлозов мочур“-65дка на 18.05.2019г.

-„Бахча орман“-194дка на 18.05.2019г.

-„Цонев баир“-115дка на 18.05.2019г.

-„Герен дере“-107дка на 18.05.2019г.

-„Мандра баир“-224дка на 18.05.2019г.

-„Илника“-115дка на 18.05.2019г.

-„Зъбака“-262дка на 18.05.2019г.

Ще се използват:”Протеус 110 ОД“-50мл/дка, карантинен срок-45дни.Пръскането ще се извършва от   7,00ч. до 10,00ч.  и от 18,00ч до 20,00ч