ОБЩИНА ЕЛХОВО С ДОГОВОР КЪМ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ

 

В изпълнение на сключения на 30.05.2019г. договор между Община Елхово и Фонд „Социална закрила“ продължават дейностите за обновяване на кухненският блок на Домашния социален патронаж в Елхово. Чрез реализирането на проекта ще бъде закупено ново допълващо оборудване, включващо мивки, шкафове, плотове и стелажи.

Ще бъде подобрена материалната база и повишено качеството на предоставяната социалната услуга.

Предстои да бъде избран изпълнител за закупуване и доставка на предвиденото оборудване.

На 01.04.2019г. беше подадено проектното предложение за оценка и класиране.

С приключване на дейностите по настоящия договор производствената среда на Домашният социален патронаж изцяло ще се поднови, след като в началото на месец май т.г. със средства от бюджета на Общината се модернизира и осъвремени материално – техническата база.