Разширена финансова подкрепа за общинските болници

От страна на Министерство на здравеопазването (МЗ) е разширена финансовата подкрепа за общинските болници. Увеличението на средствата за общинските болници, получавани от НЗОК и от бюджета на МЗ през 2019 г. е в общ размер на 40 121 792 лв.

Финансирането за Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Елхово за 2019 година от НЗОК е в очакван размер общо 1 292 798 лв., което с 113 339 лв. повече спрямо 2018 г. Прогнозната стойност за финансирането от МЗ за отдалечени и труднодостъпни болници по Наредба №3/2019г. се очаква да бъде в размер общо 345 964 лв., което е с 257 321 лв. повече спрямо 2018 г.

Общият ръст на средствата за МБАЛ ,,Св. Иван Рилски“ЕООД,  гр. Елхово, спрямо 2018 г. е 370 660 лв.

Финансовото подпомагане на болничната помощ от Министерство на здравеопазването през 2019 г. значително ще подпомогне нормалното функциониране на общинските болници, които извършват дейности по оказването на спешна и неотложна помощ, като основна цел е да се повиши тяхната ефективност, чрез адекватно за дейността финансиране.