О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр.Елхово, че  „Хера Агро”ЕООД  ще започне третиране на:посеви от рапица срещу житни плевели  в местностите, както следва:

 

-„Таушан дере“-204дка на 24.10.2019г.

-„Арк баир“-403дка на 23.10.2019г.

-„Султан герен“-169дка на 24.10.2019г.

-„Сухата река-170дка на 23.10.2019г.

Пръскането ще се извършва от залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден.

 

Ще се използва:”Зетрола 100 ЕК“-150мл/дка, карантинен срок-90дни