Съобщение от ОДМВР-Ямбол

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2020г. и очаквания увеличен прием на заявления сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол напомня, че:
1. Заявление за подмяна на български лични документи може да се подаде преди изтичане на срока на документите.
2. Гражданите с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:
– Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;
– Районно управление – Елхово;
– Районно управление – Стралджа.
3. Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и паспорт.