СЪОБЩЕНИЕ

ОДОБРЯВАМ:/П НЕ СЕ ЧЕТЕ/

ПЕТЪР КИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

С П И С Ъ К

на гражданите картотекирани съгласно изискванията на чл.4, ал.2, ал.3, чл.6 и чл.7, ал.2 от Наредба №11 от 20.06.2005г. на ОбС-Елхово за реда за управление и разпореждане с общински жилища с протокол  №3 от 03.12.2019г.

V група – чл.6, ал.1, т.5 от НРУРОЖзаемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.16

5.подгрупа

1.Кристина Стоянова Никова – гр.Елхово, ж.к.“Изгрев“бл.15, вх.Б, ет.4, ап.22 /едночленно семейство/

Председател на

Общинската комисия:/ п не се чете /

                                      /П.Кючукова/