Осми общински коледарски празник Елхово 2019

Броени дни преди настъпването на едни от най – светлите християнски празници – Коледа и Нова година, в нашето малко градче се проведе осмото издание на общинския коледарски празник. Организаторите – Община Елхово и НЧ „Развитие – 1893“ имат за цел да популяризират традиционните български фолклорни обичаи, свързани със зимните празници, да се представи богатството на националното ни песенно изкуство.

В деня на коледарския празник, всички ние, жители и гости на града, се превръщаме в едно голямо семейство, което посреща своите дълга чакани гости, добри гости коледари. Облечени със специално украсени калпаци, накичени с чемшир, привързани с червен конец, украсени с пуканки и наметнати с ямурлуци те пеят, благославят и отправят пожелания към всички нас.

В ежегодното празнично събитие се включиха осем коледарски групи от града и населените места в общината: НЧ „Развитие – 1893“ Елхово, НЧ „Съгласие – 1930“ с. Кирилово, НЧ „Христо Ботев – 1928“ с. Лесово, НЧ „Кирил и Методий“ с. Мелница, НЧ „Пробуда – 1926“ с. Маломирово, НЧ „Възраждане – 1930“ с. Изгрев, НЧ „Съгласие – 1928“ с. Гранитово и НЧ „Г.С. Раковски – 1922“ с. Раздел. В програмата участват състави от различни възрастови групи, певчески и обредни формации.

Централният площад на Елхово бе огласен от звуците на гайди, тъпани, коледарски песни, наричания и тропот на геги. Заедно с коледарските песни Дядо Коледа даряваше децата с лакомства, осигурени от Община Елхово.

Осмото издание на общинския коледарски празник в Елхово отново събра жители и гости на града, за да станат свидетели на пресъздаването на една прастара традиция. Народните обичаи и обреди представляват културно-историческото и обществено развитие на всеки народ. Посредством тях предаваме на бъдещите поколения миналото си. Те представляват мост между старата култура и младото поколение, което я възприема като знание за живота на своите предци. Познаването и спазването на традициите безусловно подсилва усещането за принадлежност към общност на различни равнища – народ, регион, семейство.

Всички състави, изявили се в коледарския празник, получиха грамоти и парични награди, осигурени от Община Елхово. Наградите връчи г-жа Снежана Делчева – секретар на читалище „Развитие“, а малко преди края на този празник, на Централен площад в град Елхово се изви дълго коледарско хоро.