ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Заповед на Министъра на здравеопазването – РД-01-117 / 08.03.2020 г.

Заповед на Кмета на община Елхово № РД-150/ 09.03.2020 г.