Започва раздаване на индивидуални хранителни пакети

От понеделник 13 април 2020 г. започва раздаването на храна – под формата на индивидуални пакети с продукти на територията на Община Елхово. Пакети ще получат лицата ползващи здравно-социални услуги по проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях.
Всеки индивидуален пакет съдържа основни хранителни продукти с общо тегло 30 кг. Инициативата е осигурена със средства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като партньорска организация за раздаването е Българският червен кръст, съвместно с Община Елхово.
Индивидуалните хранителни пакети, ще се доставят лично на адресите на правоимащите лица на територията на община Елхово.