Сватбени ритуали

Във връзка със  заповед № РД – 271/23.03.2020 г. на кмета на община Елхово двойките, които искат да сключат граждански брак в община Елхово по време на извънредното положение, могат да направят това само в присъствието на кумовете си и един фотограф. 

Други лица не могат да присъстват в залата и фоайето пред нея, както и пред сградата, в която се намира залата. 

Сватбени ритуали не могат да се провеждат извън обредните зали.