СЪОБЩЕНИЕ за с. Бояново и с. Стройно

В община Елхово постъпи сигнал от „В и К“ ЕООД – Ямбол, че поради намаления дебит на водоизточниците на селата Бояново и Стройно, както и поради увеличената консумация от днес – 19.05.2020 г., ще се извърши прекъсване на захранването на селата с вода в следния график:
– Период на водоподаване от 6:00 часа до 17:00 часа;
Период без водоподаване от 17:00 часа до 6:00 часа.
Режимът на водоподаване ще бъде до възстановяване на необходимият дебит на водоизточниците и нормализиране на обстановката.