Възстановява се автобусната линия Елхово – Изгрев – Пчела – Малък Манастир

С НАСТОЯЩОТО,  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛХОВО, ИНФОРМИРА ЗАИНТЕРEСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОТ 22 ЮНИ 2020 г. ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН  ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ЛИНИИ гр. ЕЛХОВО – с. ИЗГРЕВ – с. ПЧЕЛА – с. МАЛЪК МАНАСТИР

  КАКТО СЛЕДВА:

  1. ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АГ – ЕЛХОВО В ДЕЛНИЧНИТЕ ДНИ В 6:30 ч. и 17:30 ч, И СЪОТВЕТНО ОТ с. МАЛЪК МАНАСТИР07:00 ч. и 18:00 ч.
  1. ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АГ – ЕЛХОВО В СЪБОТА  В  08:10 ч. и 13:30 ч.  И СЪОТВЕТНО ОТ   с. МАЛЪК   МАНАСТИР –  08:40 ч. и 14:00 ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО