СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Уведомяваме ви, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от закона за пътищата се забранява  влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

Изкарването на кал по пътната настилка е сериозна предпоставка за възникване на пътно транспортни произшествия.

За това нарушение на основание административно наказателните разпоредби на закона за пътищата, на виновното лице се налага имуществена санкция до 5000 лв.

ОБЩИНА ЕЛХОВО