Съобщение за режим на водоподаване в гр. Елхово

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол информира, че поради увеличената консумация на вода и намаленият дебит на Каптиран извор „Големия Кайнак“ при с. Шарково, един от основните водоизточници захранващи град Елхово, се въвежда режим на водоподаване по следната схема:

  • период на водоподаване от 5:00 часа до 22:00 часа
  • период без водоподаване от 22:00часа до 5:00 часа

Режимът на водоподаване ще продължи до възстановяване на необходимия дебит на водоизточниците.